Sekilas Tentang Irama-Irama Baca Al-Qur’an

Grosir kitab Arab – Fikar Store – Membaca Al- Quran dengan irama yang merdu bukan cuma dibolehkan dalam islam, apalagi disarankan. Perihal ini dapat dilihat dari sebagian hadits Rasulullah shallallhu‘ alaihi wasallam yang salah satunya berbunyi begini:

“Dari Al-Barra radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallhu ‘alaihi wasallam bersabda: Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu, karena sesungguhnya suara yang bagus akan menjadikan bacaan Al-Qur’an bertambah bagus pula.” (HR. Al-Hakim).

hingga saat ini, teks Al-Quran yang biasanya diketahui terdapat 7 teks yang di mana ketujuh teks tersebut pula terbagi- bagi ke sebagian cabang irama. Ketujuh teks Al-Quran tersebut ialah:

Bayati, Shoba, Hijaz, Nihawand, Rast, Sika serta Jiharka. Tipe irama bayyati identik dengan lantunan yang lelet. Bayati ini juga terbati ke dalam 4 tingkatan nada ialah: bayyati asli qoror, bayyati asli nawa, bayyati husaini nawa, bayyati asli jawab, serta bayyati asli jawabul jawab, serta bayyati syuri jawabul jawab. Tipe Shoba merupakan irama lagu yang terdengar ringan tetapi kilat. Karakternya lembut, halus dan terdengar pilu. Shoba terdapat 4 tingkatan nada: shoba ashli ataupun shoba dini maqom, shoba mahur, shoba bastanjar, serta shoba mangal ajam.

Grosir kitab Arab – Fikar Store

Buat melantunkan ayat- ayat Al-Qur’ an yang bernuansa kesedihan, nahawand merupakan tipe irama lagu yang pas buat digunakan. Nahawand umumnya dimulai dengan nada yang terletak antara nawa serta jawab. Nahawand mempunyai sebagian tingkatan nada buat maqomnya ialah: Nahawand usaq, Nahawand dini maqom, Nahawand nakriz, Nahawand murakkab, serta Nahawand jawab.

Hijaz merupakan tipe irama lagu dalam membaca Al-Qur’an yang bergerak dengan lelet serta penuh khidmat. Hijaz berkarakter khas ketimuran, terkesan indah, serta asli mendasar. Umumnya, hijaz digunakan sehabis nahawand. Sebab itu, maqom hijaz dimulai dengan akhir nada jawab nahawand lebih dahulu. Bila tidak hingga hendak mencuat nada sumbang. Hijaz mempunyai 4 tingkatan nada ialah: Hijaz ashli, Hijaz kard, Hijaz kurd, serta Hijaz kard- kurd.

Grosir kitab Arab – Fikar Store

Rost merupakan tipe irama lagu dalam membaca Al-Qur’an yang bergerak dengan ringan, kilat, serta lincah. Umumnya digunakan buat mengumandangkan adzan serta mengimami shalat. Rost mempunyai 4 tingkatan nada ialah: Rost dini maqom, Rost syabir, Rost alan nawa, serta, Rost zanjiran.

Sika merupakan tipe irama lagu dalam membaca Al-Qur’an yang mempunyai ciri gerakan lelet serta khidmat, ketimuran, merakyat, serta gampang dikenali. Ada sebagian tipe sika ialah, Sika ashli ataupun dini maqom, Sika raml, Sika turky, serta Sika iraki.

Jiharka merupakan tipe irama lagu yang mempunyai karakteritik berirama raml ataupun minor, terkesan sangat manis didengar, serta iramanya memunculkan perasaan yang dalam. Umumnya, tipe irama lagu yang satu ini kerap dilantunkan dikala takbiran hari raya, baik‘ Idul Fitri ataupun‘ Idul Adha.

Dini lagu jiharkah umumnya sama dengan dini lagu sikah. Setelah itu dilanjutkan dengan suara minor yang relatif lurus serta diiringi oleh nada yang sedikit lebih besar. Gerakan- gerakan yang sama lebih dahulu senantiasa dilindungi serta setelah itu diakhiri dengan gerakan nada yang lurus secara normal. Jiharka mempunyai 2 berbagai tingkatan nada ialah jiharka dini maqom serta jiharka maqom jawab.

Grosir kitab Arab – Fikar Store – https://www.alfikar.com/